договір публічної оферти

Публічна оферта

про надання послуг з додаткової освіти

(вивчення німецької мови)
 

СПД-ФО Ліста Лета Олександрівна, в подальшому Виконавець, який діє на підставі Свідоцтва з одного боку та особи, які здійснили оплату через сайт dakad.com.ua за семестр навчання в подальшому Замовник, з другого боку, уклали цей договір про наступне:
 

1. Предмет договору:

Виконавець бере на себе обов’язки щодо надання послуг з додаткової освіти (вивчення німецької мови), а Замовник зобов’язується своєчасно сплачувати визначену вартість послуг.
 

2. Обов’язки Виконавця:

2.1. Здійснювати навчання Замовника відповідно до навчальної програми та встановленого графіку занять, а саме: два групових заняття на тиждень тривалістю 90 хвилин кожне і одне розмовне заняття тривалістю 60 хвилин. Тривалість семестру навчання становить 15 календарних тижнів. 

2.2. Надати можливість Замовнику відвідати два ознайомчих заняття безкоштовно.

2.3. Видати сертифікат з оцінкою рівня володіння німецькою мовою, що визначається на основі складання студентом комплексного іспиту після 2-го, 4-го та 6-го семестрів навчання.
 

3. Обов’язки Замовника:

3.1. Відвідувати заняття, виконувати домашні завдання та слідувати навчальному плану.

3.2. Сплатити вартість навчання за семестр не пізніше як впродовж двох днів після другого ознайомчого заняття.
 

4. Права Виконавця:

4.1. Виконавець має право не перевести Замовника на наступний рівень навчання в разі невиконання ним навчального плану. Підтвердженням невиконання навчального плану в даному випадку слугує незадовільна оцінка комплексного тестування, що проводиться вкінці кожного семестру.

4.2. Виконавець має право відрахувати Замовника зі Школи в разі несвоєчасної оплати навчання, пошкодження чи знищення майна Школи (з попереднім стягненням вартості пошкодження), некоректного ставлення до викладачів чи інших студентів Школи.

4.3. У разі форс-мажорних обставин (наприклад, хвороба викладача) Виконавець має право здійснити заміну викладача на одне чи кілька занять. У випадку неможливості заміни викладача Виконавець має право перенести заняття, попередньо узгодивши дату та час проведення заняття з групою.
4.4. У зв’язку з епідеміологічної ситуацією Виконавець має право перевести освітній процес в режим дистанційного навчання у разі введення режиму самоізоляції студента або групи, карантину та інших обмежувальних заходів з метою запобігання розповсюдження вірусу COVID-19.

 

5. Права Замовника:

5.1. Відвідувати всі основні заняття протягом семестру, отримувати додаткові консультації викладача в разі необхідності.

5.2. Після першого ознайомчого заняття змінити групу за рівнем навчання в разі необхідності, попередивши про це Виконавця.

5.3. Безкоштовно відвідувати додаткові заняття з німецької мови за наявності вільних місць.
 

6. Фінансові умови:

6.1. Вартість навчання за семестр складає 6 800 грн. (шість тисяч вісімсот гривень) без врахування вартості підручників.

6.2. Оплата проводиться у безготівковій формі не пізніше, ніж два дні після другого ознайомчого заняття і до початку третього заняття семестру.

6.3. У випадку пропуску занять або дострокового припинення навчання Замовником кошти за пропущені заняття Замовнику не повертаються.
 

7. Відповідальність сторін:

7.1. За неналежне виконання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавста України.
 

  1. Заключні положення:

8.1. Договір укладається на один семестр навчання та може бути продовжений шляхом укладання додаткової угоди.

8.2. Договір укладений в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному в кожної Сторони.

 

СПД-ФО Ліста Лета Олександрівна
Україна, м. Львів, вул. Рибна, 3
IBAN UA243220010000026003300012604
ІПН / ЄДРПОУ 3217010603

АТ УНІВЕРСАЛ БАНК

МФО 322001
ОКПО Банку 21133352Платник єдиного податку (ІІ група)
тел. (096) 096 12 25