Пошук

Творимо ступені порівняння прикметників


Коли ми порівнюємо дві речі, які відрізняються між собою ступенем вияву певної ознаки, ми використовуємо особливі форми прикметників, а саме явище по-мудрому називають ступенями порівняння прикметників. Оскільки в німецькій мові прикметники (відповідають на запитання який? яка? яке? які? і т.п.) практично завжди мають ту саму форму, що й відповідні прислівники (відповідають на запитання як? коли? де? звідки? наскільки? якою мірою? тощо), то ми можемо вважати, що далі йтиметься про ступені порівняння як прикметників, так і прислівників.

Автор: Ігор Возняк

Отож, базове правило утворення ступенів порівняння звучить так:

у вищому ступені порівняння (Komparativ), який ми використовуємо для порівняння двох осіб, предметів чи явищ, додаємо до вихідної форми (її називають Positiv) -er, а у найвищому ступені порівняння (Superlativ), який ми використовуємо для виділення однієї особи, одного предмета чи одного явища з-поміж інших, — -ste.


Ось найпростіший приклад утворення ступенів порівняння:

klein — kleiner — am kleinsten


Усе було б добре, якби правило на цьому закінчувалося, однак є ще певні граматичні моменти, які слід взяти до уваги. Почнімо зі змін голосних.

У коротких (односкладових) прикметниках голосний іноді змінюється на умляут, тобто ті літери з двома крапками вгорі (якщо це можливо). Це стосується як вищого, так і найвищого ступеня порівняння. Так, у прикметниках на -au така зміна не відбувається: flau, schlau, rau, blau. Іноді бувають паралельні форми як з умляутом, так і без нього (rot → röter/roter). На жаль, іноді така зміна на слух не відчувається, однак вона присутня на письмі (див. приклад нижче):


groß → größer — am größsten

alt → älter — am ältesten

jung → jünger — am jüngsten (на слух цієї зміни не чути)

kalt → kälter — am kältesten

kurz → kürzer — am kürzesten

scharf → schärfer — am schärfsten


У багатоскладових прикметниках така зміна не відбувається:

langsam → langsamer — am langsamsten

ВИНЯТОК: gesund → gesünder — am gesündesten


Крім того, у прикметників, які закінчуються на -el, -er, -en за умови, що цей суфікс ненаголошений, у вищому ступені порівняння випадає суфіксальне :

teuer — teurer — am teuersten

edel — edler — am edelsten

dunkel — dunkler — am dunkelsten


Під час творення найвищого ступеня порівняння трапляються такі випадки, що до слова слід додавати не лише -ste, а ще й одне -е- перед ним. Це відбувається з фонетичних причин: без додаткового -е- слово вимовити було б неможливо. Це правило стосується прикметників, які закінчуються на -d, -ß, -sch, -sk, -s, -ss, -t, -tz, -x, -z і в яких останній склад наголошений (зазвичай це будуть односкладові слова):


süß — süßer — am süßesten (виняток: groß — größer — am größten)

fett — fetter — am fettesten

hübsch — hübscher — am hübschesten

schwarz — schwärzer — am schwärzesten


Натомість у багатоскладових словах, у яких наголошеним не є останній склад, додаткове -е- не є потрібним:

passend — passender — am passendsten

verbreitet — verbreiteter — am verbreitetsten


Цікавими та корисними для стилістики тексту є короткі форми суперлативу, які використовують для посилення основного прикметника. Їх можна найчастіше зустріти в текстах розмовно-побутового стилю, іноді — публіцистичного. Ось приклади:

Ich bin höchst zufrieden.

Wir sollen das möglichst schnell machen.

Diese Aufgabe ist äußerst anstrengend.


У найвищому ступені порівняння слід зважати на те, що він має дві форми: так звану відмінювану та так звану невідмінювану (принаймні так їх називають наші педагоги).


Невідмінювана форма починається з частки am, а сам прикметник завжди закінчується на -n. Таку форму вживають лише як частину складеного іменного присудка. Простою мовою: її не ставлять перед іменником, окрім тих випадків, коли це прислівник, а не прикметник. Це можна побачити в таких реченнях:

Heinrich ist in seiner Gruppe am größten.

Am besten hat Pia den Test geschrieben.

Dieses Auto ist am schnellsten.


Коли ж цей прикметник у найвищому ступені порівняння стоїть перед іменником, частку am не вживають, а використовують відповідний означений артикль і відмінюють прикметник відповідно до загальних правил відмінювання прикметників. Якщо перебудувати два останні речення з попереднього прикладу та застосувати це правило, тоді вони виглядатимуть так:

Pia hat die besten Testergebnisse erzielt.

Ich möchte sehr das schnellste Auto kaufen.

Ну й куди ж без винятків, себто неправильних форм:

hoch – höher – am höchsten

nah – näher – am nächsten

gut – besser – am besten

viel – mehr – am meisten


Певним винятком є слово oft. Хоча форма найвищого ступеня існує та утворюється за правилами, однак словники зазначають, що вона є невживана, тому замість неї використовують форму іншого дієслова з подібним значенням:

oft — öfter/häufiger — am öftesten/am häufigsten


Щодо wenig варто зазначити, що воно має дві форми, причому його суплетивні («неправильні») форми часто вважають уже самостійним словом:

wenig — weniger/minder —wenigste/mindeste


Ну й на завершення про сполучники, які використовують у порівняннях.

У випадку, коли дві порівнювані речі однакові за певною ознакою, перед прикметником у нульовому ступені порівняння ставлять частки so, ebenso, genauso, gleich, а після нього та перед другим іменником — сполучник wie:

Dieser Tisch ist so/ebenso/genauso/gleich teuer wie jener.


Перед so можна ставити інші слова, щоб виразити певну відмінність, однак у такому випадку прикметник і надалі залишається у нульовому ступені:

Der Weg nach Berlin ist doppelt so lang wie nach München.


Частку so використовують також і для конструкцій «як…, так і…»:

Er ist so dumm wie faul.

Коли дві ознаки змінюються паралельно одна з одною, тоді використовують конструкцію je…, desto/umso…:

Je mehr Bücher man liest, desto/umso klüger wird man. [Що більше людина книжок читає, то розумнішою вона стає.]


Після обох часток використовують вищий ступінь порівняння. У цих конструкціях важливе значення має порядок слів: оскільки першу частину вважають підрядним реченням, то дієслово ставлять у кінець (Je mehrBücherman liest,…), а у другій частині відразу після desto/umso та другого прикметника ставлять дієслово (…,desto/umsoklügerwird man.). Особливої різниці між desto й umso нема.


Коли ознаки не збігаються, і в реченні наявний прикметник у вищому ступені порівняння, використовують сполучник als:

BMW ist besser als VW.

Ich bin stärker als du.


Перед прикметником у вищому ступені порівняння можуть стояти інші слова, які його конкретизують або посилюють:

Diese Ware ist etwas/viel/bedeutend/erheblich teurer als jene.

Суперлатив також підкреслюють за допомогою aller-, alleraller-, weitaus:

die allerschönste, der allergrößte, das allerallerschönste, weitaus der beste

Якщо ви хочете сказати один/одна/одне з найкращих/найшвидших/найвищих…, вам слід вивчити утворення так званого Genetivus partitivus. Він будується так:

​іменник чоловічого роду:

einer

besten

Studenten

іменник жіночого роду:

eine

der

klügsten

Studentinnen

іменник середнього роду:

eines

bravsten

Kinder

Зверніть увагу, що der + прикметник + іменник стоять завжди в генітиві множини (бо ж говоримо про одного з багатьох), тому конструкцію називають Genetivus partitivus. Неозначений артикль відмінюють залежно від дієслова в реченні:

Ich habe ein Foto mit einem der besten deutschen Fußballer gemacht.

Як і в українській мові, певні прикметники не утворюють ступенів порівняння (крім рідкісних випадків — зазвичай у художній літературі для створення певного художнього прийому):

  • прикметники, які виражають абсолютну ознаку, яку не можна характеризувати за інтенсивністю: schriftlich, ledig, rund, tot, lebendig, stumm, nackt, hölzern, golden;

  • більшість прикметників з двома основами (утворені шляхом складання окремих слів в одне): handwarm, schneeweiß, steinreich, riesengroß;

  • прикметники, які містять у собі заперечення: unrettbar, unüberhörbar, unverlierbar; kinderlos, bargeldlos, obdachlos;

  • прикметники, які стосуються національностей і походження: deutsch, französisch, chinesisch;

  • невідмінювані прикметники: prima, rosa.

Тож, хоча тема ступенів порівняння є відносно нескладною, однак тут слід звернути особливу увагу на певні особливості. У цій статті я описав найважливіші правила, які повинен знати кожен, хто сміє вчити німецьку до рівня С1.

1 перегляд0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Короткі слова німецької, яких бояться студенти Сьогодні поговоримо про те, що наводить жах на тих, хто вчить німецьку, чи не більше (але явно не менше), ніж артиклі. Це *місце для страшної музики* мод

Більше яскравості в строгу німецьку авторка статті: Іра Зарицька Давайте ми собі уявимо, що ми знаємо німецьку. І що можна реагувати, як проста жива людина, а не ідеальний запис аудіо для книжки. Для

Пссс, тут зручні шпаргалки авторка статті: Іра Зарицька Керування дієслів - це така штука, коли дієслово після себе хоче або певний відмінок (дуже часто це Akkusativ), або прийменник і відмінок, або